Reklamacje

Reklamacje

1. W trosce o dobro klienta, kupującemu przysługuje prawo do reklamacji.

2. Prawo takie przysługuje przez rok od daty zakupu towaru.

3. Kupujący powinien przesłać mailowo zdjęcia wad towaru w celu wstępnej oceny reklamacji.

4. W przypadku wady towaru z winy sprzedającego, sprzedający zobowiązuje się odebrać wadliwy towar od klienta na własny koszt, chyba że wada powstała z winy kupującego.

5. Reklamacji nie podlegają elementy opisane w zakładce „zasady użytkowania mebli sosnowych oraz bukowych” oraz w zakładce „wykonanie mebli sosnowych oraz bukowych”.

6. Kupujący winien odpowiednio przygotowań towar do zwrotu. Towar powinien zostać zabezpieczony w sposób bezpieczny, bez ryzyka uszkodzenia w transporcie.

7. Sprzedający nie zapewnia kupującemu kartonu, folii oraz innych elementów potrzebnych do przygotowania towaru do reklamacji.

8. Sprzedający nie odbiera przesyłek za pobraniem.

9. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem kontakt@woodenparadise.pl

pixel